#CONCURS Alternative Advertising

Care este primul lucru pe care il tin minte clientii atunci cand intra in contact cu afacerea ta?

Ai un lucru unic și special pe care doar la tine il găsesc? Scoate-l în evidență!

Fii diferit, fă o diferență!

Foloseste materialele publicitare ca acel lucru unic, să fie vizibil instantaneu.

Avem 3 vouchere pt tine prin care poți achiziționa materiale publicitare de efect precum: casetele luminoase, casete neluminoase, litere volumetrice, bannere, mesh-uri, steaguri, roll-up-uri, materiale personalizate (agende, pixuri, etichete, cărți de vizită, calendare, căni etc), colantări auto sau decorări vitrine.

Voucher #1 în valoare de 1000 de lei

Voucher #2 în valoare de 700 de lei

Voucher #3 în valoare de 500 de lei

Acest concurs este pentru tine dacă:

– Ai o firmă și VREI să-ți creeze campanii de publicitate pentru a atrage mai ușor clienții;

– Lucrezi în cadrul unei firme și vrei să o faci mai VIZIBILĂ și cunoscută.

Pentru a participa trebuie să urmezi pașii de mai jos:

  • Like paginii noastre de facebook – Alternative Advertising;
  • Like la această postare;
  • Share la această postare ca să vadă și prietenii tăi;
  • Adaugă un comentariu cu vreau să fiu diferit.

Mult succes!

Art. 1. Organizatorul concursului

1.1. S.C. Alternative Advertising Media S.R.L., cu sediul in Bacău, Bulevardul Unirii 30, etaj 3, birou 8, număr de înregistrare J04/790/2013, denumită în continuare ”Organizatorul”, va promova și derula concursul de Crăciun.

1.2. Participanții la Campania promoțională sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al concursului, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare ”Regulamentul Oficial”) concurs în urma căruia vor fi desemnați câștigătorii premiilor conform art. 6 din prezentul regulament.

1.3. Regulamentul Oficial este public, conform legislației aplicabile din România, pe pagina de Facebook Alternative Advertising (https://www.facebook.com/AlternativeAdvertisingSolutions/), pe toată perioada desfășurării Campaniei promoționale, respectiv în perioada 01.12.2021 – 23.12.2021.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial pe parcursul desfășurării concursului prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, cu mențiunea că aceste modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului înainte de data intrării acestora în vigoare. Participanții și publicul vor fi înștiințați prin intermediul paginii de Facebook pe care este publicat prezentul regulament.

 

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a Campaniei promoționale

2.1. Prezenta Campanie promoțională se desfășoară sub forma unui concurs și se derulează pe o perioadă de 7 zile, începând la data de 01.12.2021, ora 18:00:00 până la data de 23.12.2021, ora 23:59:59. Concursul se desfășoară pentru toate persoanele ce dețin o societate comercială din România și respectă regulamentul concursului și pașii de înscriere.

2.2. Orice înscriere efectuată după data de 23.12.2021, ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luată în considerare, cu excepția cazului în care o modificare a duratei concursului ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

 

Art. 3. Condițiile de participare la Campania promoțională

3.1. Concursul se desfășoară exclusiv pe Internet, prin accesarea paginii de Facebook Alternative Advertising. (https://www.facebook.com/AlternativeAdvertisingSolutions/)

3.2. Dreptul de participare la prezenta Campanie promoțională este recunoscut oricărui utilizator de Facebook care îndeplinește cumulativ toate condițiile de mai jos:

respectă toate condițiile prevăzute la Articolul 5;

  • este de acord cu publicarea numelui, prenumelui și orașului de reședință pe pagina de Facebook Alternative Advertising https://www.facebook.com/AlternativeAdvertisingSolutions/.
  • este cetățean român sau rezident pe teritoriul României;
  • are vârsta de peste 18 ani la data înscrierii în concurs și contul său de Facebook conține numele și prenumele/denumirea afacerii sale reale, pe care le poate demonstra cu ajutorul buletinului/cărții de identitate și CUI, are acordul scris al administratorului firmei pentru care se vrea decorarea;
  • confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament Oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

3.3. Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect cerințelor din concurs și care oferă datele reale de identificare menționate mai sus.

3.4. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Organizator rezultă că participarea la concurs a fost fraudată sau participantul nu poate fi identificat cu datele înregistrate pe site-ul mai sus menționat, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs acești participanți, de a retrage acestor participanți premiile obținute ca rezultat al activității lor și/sau să restricționeze participarea la Campania promoțională până la încheierea acesteia.

3.5. Nu au drept de participare angajații S.C. Alternative Advertising S.R.L. sau rudele de gradul I ale acestora.

 

Art. 4. Protecția datelor personale

4.1. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

4.2. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorilor, conform legislației în vigoare.

 

Art. 5. Modul de desfășurare a Campaniei promoționale

5.1. Participanții pot afla mecanismul de concurs accesând pagina de Facebook Alternative Advertising (https://www.facebook.com/AlternativeAdvertisingSolutions/) și postarea oficială a concursului.

5.2. Pentru a participa la prezenta Campanie promoțională desfășurată pe pagina de Facebook, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

5.2.1. Să aibă un cont în rețeaua de socializare Facebook în perioada desfășurării concursului;

5.2.2. Să comenteze cu Vreau să fiu diferit/ă.

5.3. La finalul concursului din data de 23.12.2021, ora 23:59:59, vor fi aleși 3 câștigători, prin intermediul random.org.

5.4. La maxim 5 zile lucrătoare de la finalul concursului, Organizatorul va anunța câștigătorii pe pagina de Facebook Alternative Advertising (https://www.facebook.com/AlternativeAdvertisingSolutions/), printr-un comentariu la postarea oficială a concursului și printr-o postare specială pe pagina Alternative Advertising.

5.5. Câștigătorii au la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a trimite datele necesare validării: telefon, nume complet, adresa de mail.

5.6. Organizatorul are la dispoziție 10 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor pentru solicitarea informațiilor necesare realizării autocolantului, literelor volumetrice și a tricourilor.

5.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi materialele încărcate în cadrul Campaniei promoționale și în alte campanii promoționale marca Alternative Advertising, strict în scopul promovării, acordul participanților în acest sens fiind acordat prin participarea la acest concurs.

 

Art. 6 Premii

6.1. În cadrul acestui concurs se vor acorda 3 premii sub forma a 3 vouchere de 1000, 700, respectiv 500 de lei cu scopul achiziționării unor materiale publicitare produse de Alternative Advertising.

 

6.2. Valoarea totală a premiilor este de 2200 lei (fără TVA). Câștigătorul concursului va beneficia de consiliere, pentru ca ematerialele publicitare  să fie adaptate spațiului respectiv.

6.3. Desemnarea câștigătorilor va fi realizată conform indicațiilor de la punctul 5.

6.4. Orice solicitare din partea câștigătorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisă.

 

Art. 7 Responsabilitatea

7.1. Organizatorul concursului nu are nici o răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

7.2. Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.

7.3. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului, Regulament Oficial.

7.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

7.5. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

 

Art. 8 Publicarea regulamentului

8.1. Regulamentul Oficial al Campaniei promoționale este publicat pe internet, și poate fi accesat din pagina de Facebook Alternative Advertising (https://www.facebook.com/AlternativeAdvertisingSolutions/), în secțiunea Notes.

8.2. Participanților la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

 

Art. 9 Litigii

9.1. In cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

9.2. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare instanței competente române, de pe teritoriul municipiului Bacău.

9.3. Prin participarea la Campania promoțională, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 

Art. 10 Încetarea Campaniei Promoționale

10.1. Prezentul concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

10.2. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei deciziei a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

10.3. Concursul va înceta, de asemenea, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a concursului.

 

Autor

admin_tec

Lasă un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile cu steluță (*) sunt obligatorii.